FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Нимфите (ларвите) на водните кончета damselfly живеят по дъното на водните басейни и между водните растения. Те са зелено-кафяво-сиви на цвят и много трудно се различават във водата. За разлика от нимфите на голямото водно конче (Dragonfly) те са по-малки и по-издължено тяло. Хищни са и се хранят с по-малките нимфи на другите водни насекоми. 

Нимфите на малкото водно конче (Damselfly) са храна на почти всички риби, защото живеят от пъстървовите потоци до долните течения на реките, както и във затворените водоеми. Затова се имитират успешно в мухарския риболов и има много модели.

Ето едни мои имитации

Цитати от приятели

" Вчера също видях да прелита и ручейник, но светлокафяв. Не можах да снимам защото в момента една петниста ми отнесе мухата …
  "
Д-р Михаил Пенков - София