FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

      

Когато нимфата на водното конче достигне достатъчна зрялост, обикновено пролетта и лятото и обикновено сутрин, тя излиза от водата предимно по тръстиките и растенията по самия бряг. Изчаква известно време да изсъхне, след което започва излюпването. Главогръда й се разцепва отгоре и излиза първо главата, а след това тялото, опашката и крилете на насекомото. Крилете са сгънати до тялото и в продължение на половин час се разтварят леко по леко. Когато разгъне крилете и опашката насекомото изчаква още около два часа да изсъхне и е готово да излети.

Тук може да видите снимките, които съм направил стъпка по стъпка на излюпването на водно конче (damselfly) на река Янтра

Цитати от приятели

" Вчера също видях да прелита и ручейник, но светлокафяв. Не можах да снимам защото в момента една петниста ми отнесе мухата …
  "
Д-р Михаил Пенков - София