FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Д-р Михаил Пенков

Blue Winged Olives – BWO - Д-р Михаил ПенковТези малки майски мухи рядко отсъстват от нашите реки. Излюпването им може да започне още през м.февруари като продължава до м.май. През летните горещини като че ли изчезват за да се появят отново през септември и според есенните температури могат да се видят чак до застудяването през ноември.

Сборното име на тези майски мухи се дължи на тъмните със сивосинкав оттенък крила и зеленикавия цвят на тялото. Включват няколко рода, които с непрекъснатото си присъствие по реките представляват ежедневна част от храната на рибите и съответно интерес за риболовците, ловякщи на имитациите им.

Мухите от рода Baetis е един от най-значимият като имитация за риболов. Много от представителите на семействата Baetidae и Ephemerellidae са посочени като BWO , което е събирателно название тъй като като са със сходни имитации и тактика на риболов.

семейство Baetidae
род Acentrella
Acentrella sinaica
род Baetis
1. Baetis alpinus
2. Baetis atrebatinus
3. Baetis balcanicus
4. Baetis buceratus
5. Baetis fuscatus
6. Baetis lutheri
7. Baetis macani
8. Baetis melanonyx
9. Baetis muticus
10. Baetis nexus
11. Baetis niger
12. Baetis pavidus
13. Baetis rhodani
14. Baetis scambus
15. Baetis tracheatus
16. Baetis tricolor
17. Baetis vardarensis
18. Baetis vernus

семейство Ephemerellidae
род Ephemerella
80. Ephemerella mucronata
81. Ephemerella notata
род Serratella
82. Serratella ignita
83. Serratella maculocaudata
84. Serratella mesoleuca
85. Serratella spinosa

Нимфите

са с големина от 4-12 mm, с три опашки, с вариращ цвят от светло жълто, олив зелени до кафяв и почти черен и са както добри плувци (swimmers), така и пълзящи по дъното Crawlers, живеят в течащата вода с бавно до умереното течение.
Нимфите целенасочено преминават къси разстояния в намиране на ново местообитание като активността им е най-голяма след залез слънце.  

Субимаго (Дън)

се излюпва в зависимост от температурата на водата и въздуха като обикновенно започва в ранния следобед, продължава на фази, като пикове се наблюдават в по-мрачните и влажни дни. Някои от видовете се излюпват на дъното и субимагото се издига към повърхността, докато други напускат обвивката си на самата водна повърхност. Субимагото се задържа дълго на водния слой, носейки се по течението преди да отлети – това е причината за масовите имитации на BWO и риболова с тях като сухи мухи и имърджъри. 

Имитации :

Малките номера куки се подразбират според съответния размер на насекомите.
- нимфи:
Hares Ear, Pheasant Tail,
A.P.Nymph (André Puyans, All Purpose nymph)
John Barr's BWO Emerger
- емърджъри:
Emerger Floating Nymph, Muller emerger, RS2, WD 40 и т.н модели са особено актуални в момента на излюпването, защото често рибите се хранят непосредствено под повърхността на водата. Трябва да отбележим и мокрите мухи като алтернатива, защото някои от видовете отлагат яйцата си на подводни предмети и при тях спинърите периодично се потапят във водата при снасянето на яйцата. Малки номера куки.
- Субимаго (Dun):
Parachute Baetis,
Thorax Dun
Sparkle Dun,
Comparadun,
No Hackle
- Възрастно насекомо (Spinner, spent)
Rusty Spinner
BWO spent

Целият материал и всички снимки в него са предоставени от Д-р Михаил Пенков (http://lurebg.com). Трудът по таксономичното изследване на водните насекоми от негова страна е огромен, голяма благодарност също дължим и на гл. асистент д-р Виолета Тюфекчиева и гл. асистент д-р Янка Пресолска (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН ).

 
 
 

Цитати от приятели

" Вчера също видях да прелита и ручейник, но светлокафяв. Не можах да снимам защото в момента една петниста ми отнесе мухата …
  "
Д-р Михаил Пенков - София