FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Долната заповед е променена със заповед от Май.2020. Все още не съм променил списъка с долните реки и не съм отразил новите, така че имайте ги предвид. Ето и новата заповед http://iara.government.bg/wp-content/uploads/2020/05/rd09-424_-_28052020g_IlTeaYl.pdf

 


Заповед N: РД09-69 / 01.02.2019 на Министъра на Земеделието, Храните и Горите

Забранява се през 2019, 2020 и 2021 г. при извършване на любителски риболов задържането на улов от балканска (речна) пъстърва в участъците на реките и водните обекти, както следва:


Област Благоевград

 • р. Черна Места с притоците й - от границите на Национален парк „Рила“ до вливането й в река Места;
 • p. Бела Места с притоците й - от границите на Национален парк „Рила“ до вливането й в река Места.
 • р. Благоевградска Бистрица

 


Област Велико Търново

 • р. Мийковска - от махала Христовци до вливането й в р.Костелска - 3,8 км;
 • р. Костелска - от извора, прилежащите й притоци до бента при с. Костел - 3,5 км.

 


Област Габрово

 • р. Росица - от долния (първия мост) в село Валевци до входа на махала "Тумбалово"

 


Област Кюстендил

 • р. Драговищица с притоците й - от държавната граница на България до вливането й в р. Струма;
 • р. Рилска с притоците й - от границите на ПП Рилски Манастир до вливането й в р. Струма;
 • р. Елешница с притоците й - от изворите до вливането в й р. Струма;
 • р. Треклянска (Раянска) с притоците й - на територията на областта.

 


Област Ловеч

 • р. Черни Вит - от границата й с Национален парк „Централен Балкан“, заедно с притоците й до ВЕЦ-а при отбивката за село Ямна;
 • р. Стара Рибарица - от границата й с Национален парк „Централен Балкан“ до сливането й с река Бели Вит;
 • р. Заводна - от границата й с Национален парк „Централен Балкан“ до сливането й с река Бели Вит;
 • р. Златна Панега - от извора до входа на гр. Луковит.
 • р. Бели Вит – от сливането на реките Дебелщица и Стара Рибарица, до бента на местност Скрибътна
 • р. Лява Видима - от границата на Национален Парк "Централен Балкан" до ВЕЦ "Зора 1" в местността Барахари (под Априлци)
 • р. Стърна - от границата на Национален Парк "Централен Балкан" до вливането й в река Видима
 • р. Костина - от паметника на Георги Бенковски до вливането й в река Бели Вит

 


Област Монтана

 • р. Дългоделска Огоста и притоците й - от изворите до вливането в р. Огоста;
 • р. Ботуня заедно с притоците й - от изворите до кв. Заножене на гр. Вършец;
 • р. Огоста – под язовирната стена на яз. Огоста до железопътния мост при с. Ерден, общ. Бойчиновци;
 • р. Шабовица - от изворите до кв. Беговица, гр. Берковица;
 • р. Голема река - от изворите до кв. Беговица, гр. Берковица;
 • р. Къса река - от изорите до кв. Беговица, гр. Берковица.

 


Област Пазарджик

 • р. Рибна - от местност Дългия мост до местност Каратепе

 


Област Перник

 • р. Ерма с притоците й - по цялото течение на реката от ГКПП Стрезимировци до границата с република Сърбия при с. Петаченци;
 • р. Треклянска (Раянска) с притоците й - на територията на областта.

 


Област Пловдив

 • р. Бяла Река с притоците й - от границите на Национален парк „Централен Балкан” до вливането в р. Стряма.
 • р. Тъмръшка с притоците й - от местността "Момин мост" до с. Първенец;
 • р. Чепеларска (Чая) - в участъка от стария римски мост над с. Бачково до първия тунел по посока на гр. Пловдив

 


Област София

 • р. Искрецка - от изворите до вливането й в р. Искър;
 • р. Искър - от стената на яз. „Искър” до ВЕЦ при Долни Пасарел
 • р. Черни Искър - в участъка от вливането на р. Пряка река до сливането й с р. Бели Искър
 • р. Скакля в района на ДЛ Своге - от изворите до вливането ù в р. Искър;
 • р. Нишава - в района на ДС Годеч от изворите до PC „Нишава” край гр. Годеч;
 • р. Манина;
 • р. Бакьовска - от района на ловен дом „Търсава” до района на с. Ябланица.

 


Област Сливен

 • р. Голямата река - от изворите до с. Бяла паланка, общ. Твърдица
 • р. Луда Камчия - в участъка между с. Градец и с. Раково

 


Област Стара Загора

 • р. Габровница с притоците й - от границите на Национален парк „Централен балкан” до бариерата на ДПС Мазалат при село Скобелево

 


Област Шумен

 • р. Брестова
 • р. Голяма Камчия - от стената на язовир Тича до Омуртагов мост

 

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация