FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Разрешени водоеми за нощен риболов

Заповед N: РД09-332 / 01.04.2020 на Министъра на Земеделието и Храните

I. Разрешавам любителския риболов през тъмната част на денонощието само от брега през всички дни на седмицата в периода от 1 април до 1 ноември 2020 г., извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1 от ЗРА, в следните рибностопански обекти на територията на страната:

Област Благоевград

 • Баластриерен водоем Проевски, общ. Благоевград

 

Област Бургас

 • яз. Мандра

 

Област Варна

 • яз. Комарево-Храбрево
 • яз. Николаевка 2
 • Рибно стопанство „Пода"
 • яз. Ботево
 • яз. Бозвелийско
 • яз. Манастир
 • яз. Осеново
 • яз. Генерал Киселово
 • яз. Тръстиково
 • Рибно стопанство „Еко парк Венелин"

 

Област Велико Търново

 • яз. Александър Стамболийски
 • р. Росица, гр. Севлиево - местност Гергимата от помпената станция с GPS координати 43°00,29.33"П 25°06'21.57"Е до стената на бента с GPS координати 43°00'34.94"П 25°06'24.89"Е на двата бряга на реката;
 • р. Дунав в следните участъци:
 • - участък от ферибот - гр. Свищов с GPS координати 43.6223291N, 25.350992Е до СБА Свищов с GPS координати 43.618127N, 25.374397Е;
 • - участък от Лиман Свилоза с GPS координати 43.6480887N, 25.303817Е до речен километър 560 с GPS координати 43.6515341N, 25.284720Е;
 • р. Росица, с. Ресен от вливането на р. Негованка в р. Росица до моста;
 • р. Янтра в следните участъци:
 • - кв. Чолаковци от моста над сливането на р. Янтра с р. Белица до въжения мост при Радиозавода;
 • - кв. Мавриков - 300 м по и срещу течението на реката от въжения мост при завод „Мавриков";
 • - от моста на кв. Асенов до железопътния мост (по протежението на реката с улица Крайбрежна);
 • Стари речни корита на река Янтра при: гр. Полски Тръмбеш; с. Раданово; с. Куцина; с. Върбица

 

Област Видин

 • яз. Рабиша, общ. Белоградчик; яз. Кула, общ. Кула
 • р. Дунав от р. км 825 до р. км 810 и от р. км 769 до р. км 764

 

Област Враца

 • яз. Дъбника, общ. Враца; яз. Мраморчица, с. Мраморен
 • р. Дунав от устието на р. Огоста до пристанището на гр. Оряхово; р. Искър от ВЕЦ „Брусен" до ВЕЦ „Царевец"

 

Област Габрово

 • яз. Александър Стамболийски

 

Област Кюстендил

 • стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил

Област Кърджали

 • яз. Студен кладенец, общ. Кърджали

 

Област Ловеч

 • яз. Сопот
 • яз. Славяни „Кантон 5", местност Горни Кайлък, землището на с. Славяни, общ. Ловеч
 • яз. Славяни „Кантон 5", местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни, общ. Ловеч
 • яз. Тодоричене, землището на с. Тодоричене, общ. Луковит

 

Област Монтана

 • р. Дунав в района от р. км 709 до р. км 765

 

Област Пазарджик

 • яз. Доспат в района на местност „Бърдуче" до гр. Сърница

 

Област Перник

 • Руднично езеро, бивш рудник „Гарванов" на мини Перник, гр. Перник

Област Плевен

 • яз. Горни Дъбник, общ. Горни Дъбник
 • яз. Кайлъка, общ. Плевен
 • яз. Тотлебенов вал, общ. Плевен
 • р. Дунав от източната част на ферибота в гр. Никопол от р. км 598 до р. км 594 в землището на общ. Никопол
 • р. Дунав от р. км 640 до р. км 642 в землището на общ. Долна Митрополия; р. Дунав от р. км 578 до р. км 579 в землището на общ. Белене

 

Област Пловдив

 • яз. Въча

 

Област Разград

 • яз. Бели лом от точка с GPS координати 43.408357N, 26.685055Е до края на Пресяшкия ръкав, точка с географски координати 43.3921431N, 26.691750Е

 

Област Русе

 • р. Янтра - десния бряг в землището на гр. Бяла с GPS координати 43.463842N, 25.725058Е до моста на Кольо Фичето с GPS  координати 43.469624N, 25.725693Е
 • р. Дунав - землището на гр. Русе от бетонната площадка при входа на лимана на РККЗ - Русе с GPS координати 43.845782N, 25.943439Е до края на улица Мостова с GPS координати 43.857199N, 25.955115Е

 

Област Силистра

 • р. Дунав от р. км 377 до р. км 376 (кейовата стена в дунавската градина на гр. Силистра)
 • р. Дунав от р. км 432 до р. км 433 (Кейовата стена на пристанище в гр. Тутракан)

 

Област Сливен

 • яз. Жребчево, общ. Нова Загора

 

Област Смолян

 • яз. Доспат

 

Област София

 • яз. Душанци; яз. Искър

 

Област Стара Загора

 • яз. Розов кладенец, общ. Гълъбово; яз. Жребчево; яз. Копринка

 

Област Търговище

 • яз. Ястребино

 

Област Хасково

 • яз. Орешец, с. Орешец, общ. Харманли; яз. Ивайловград

 

Област Шумен

 • яз. Тича, гр. Шумен
 • яз. Дибич, в землището на с. Дибич, общ. Шумен; яз. Овчарово, в землището на с. Овчарово, общ. Шумен; яз. Соара, в землището на с. Мараш, общ. Шумен

 

Област Ямбол

 • яз. Малко Шарково

 

II. Любителският риболов през тъмната част на денонощието се извършва в следните часове:
а) от 20:30 ч. до 06:00 ч. - за месец април;
б) от 22:00 ч. до 05:00 ч. - за месеците май, юни и юли;
в) от 21:00 ч. до 06:00 ч. - за месеците август, септември и октомври;
г) от 18:30 ч. до 06:30 ч. - за месец ноември 

 

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация