FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Реки в режим "Хвани и пусни" / "Catch And Release" за 2014

Заповед N: РД09-89 / 03.02.2022 на Министъра на Земеделието

Забранява се през 2022, 2023 и 2024 г. при извършване на любителски риболов задържането на улов от балканска (речна) пъстърва...

Забрана за риболов на пролетно-лятно размножаващите се риби - 2017Заповед N: РД 09-435 / 14.04.2022 на Министъра на Земеделието 

От 15 Април до 31 Май през тази година (2022) е в сила забраната за улов на пролетно – лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина. Това е разпоредено със заповед на министъра ...

Целогодишно забранени реки за риболов за 2014

Заповед N: РД09-89 / 03.02.2022 на Министъра на Земеделието

Забранява се риболовът в участъците на реките и водните обекти, както следва:

Закон за Рибарството и Аквакултурите

Извадки от Закона за Рибарство и Аквакултури, касаещи любителския риболов

Чл. 22. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават билет за любителски риболов ...

Моите клубове

Мухарски Клуб "Стримерите"

Спининг Клуб "Стари Видри"

Федерация на Мухарите в България

Европейска Флай-Фишинг Асоциация