FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Клас Насекоми

Разред

Семейство

Род и Вид

 

Разред Ephemeroptera (Mayflies - Майски мухи)

 

Разред Ephemeroptera

(Mayflies - Майски мухи)

Семейство Ephemeridae

 

Род Ephemera

Вид Ephemera Danica

(Майска муха)

     
 

 

Семейство Baetidae

(Blue-Winged Olives)

 
     
 

 

Род Ecdyonurus
     
 

Семейство Heptageniidae

(March Browns, Cahills, Quill Gordons)

Род Epeorus
     
    Род Rhithrogena
 

Разред Trichoptera

(Caddisflies - Ручейници)

   
 

Разред Plecoptera 

(Stoneflies - Каменарки)

   
 

Разред Odonata-Zygoptera

(Damselflies - Малки водни кончета)

   
 
Разред Odonata-Anisoptera (Dragonflies - Големи водни кончета)    
 
Разред Diptera (True Flies - Комари)    
 
Разред Hymenoptera (Ants, Bees, and Wasps - Мравки, пчели и оси)    
 
Разред Orthoptera (Grasshoppers and Crickets - Щурци и скакалци)    
 

 
 
 
 

 Водни кончета - Damselfly - излюпване

Водни кончета - Damselfly - нимфи

Ручейници - общи снимки - Д-р Михаил Пенков

Семейство Heptageniidae - Род Rhithrogena - Д-р Михаил Пенков

http://flyfishing.iantra.com/fly-fishing/entomology/may-flies/505-heptageniidae-rhithrogena

Семейство Heptageniidae - Род Epeorus - Д-р Михаил Пенков

Blue Winged Olives – BWO - Д-р Михаил Пенков

Разред Ефемероптера - Еднодневки / Order Ephemeroptera  Mayflies

Майска муха (Ephemera Danica) - възрастно насекомо

Plecoptera - Д-р Михаил Пенков

Цитати от приятели

" Вчера също видях да прелита и ручейник, но светлокафяв. Не можах да снимам защото в момента една петниста ми отнесе мухата …
  "
Д-р Михаил Пенков - София