FlyFishing.BG - Онлайн магазин за мухарски риболов

Разказите са публикувани в този раздел с изричното съгласие на техният автор и мой приятел - Големият Христо Мурджеев - Мунчо!

Подранило пролетно отдръстване вдън гори Тилилейски

Мътен пуризъм, съчетан с мътни мисли

Ранен пуризъм по росата

Внезапен междувалежен пуризъм

Кръвосмучещ пуризъм на фристоуна

Празничен пуризъм с емоционално пълна торбичка

Преждевременно прекъснат пуризъм с продължение

Ранобуден пуризъм, за щастие с време за следобедна дрямка